Grup mèdic CETIR

Experts en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear

Avis Legal

Obligació d'informació general

D'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d'aquesta web:

Titular: CETIR Grup Mèdic, AIE
CIF: V62678263
Adreça: Josep Anselm Clavé, 100 08950 Esplugues de LLobregat
Telèfon: 93 503 54 00

Dades registrals:
Registre Mercantil de: Barcelona
Full: B
Foli: 15
Tom: 34353
Llibre: -
Secció: -

Clàusula d'exempció de responsabilitat

© CETIR Grup Mèdic, AIE 2008 no té coneixement efectiu i actual que els continguts enllaçats des del web amb URL CETIR Grup Mèdic, AIE puguin ser il·lícits, usats il·lícitament o d'alguna manera perjudicials per a tercers. Per actuar amb la major diligència possible davant d'aquestes eventualitats, el titular demana que li comuniquin immediatament a través de contacte, per qualsevol mitjà fefaent en dret, amb identificació precisa del comunicant que inclogui dades suficients de contacte, i amb una exposició detallada i exhaustiva sobre el contingut presumptament il·lícit, la presumpta il·licitud de l'ús del contingut, o el presumpte perjudici. © CETIR Grup Mèdic, AIE 2008 tampoc garanteix l'absència de virus, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.

Avís de Copyright

© CETIR Grup Mèdic, AIE 2008. Reproducció autoritzada sempre que es citi la font, llevat que s'indiqui el contrari. Quan calgui una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades, aquesta autorització cancel·larà l'autorització general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús. Tot enllaç de tercers al web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els "enllaços profunds" i el "framing".

Consentiment de l'usuari

Excepte els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que CETIR Grup Mèdic, AIE pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

Data d'actualització 10/11/2016Copyright © 2008-2011 CETIR, S.L. | Avís legal | Borsa de treball | Tel. 93 503 54 00